Liczba odwiedzin strony: 30092 Osób na stronie: 1
 

Bańkosz-Ruśkowska Małgorzata. Kancelaria
notarialna

 
 
Bańkosz-Ruśkowska Małgorzata. Kancelaria
notarialna
 
Zaolziańska 1/3
53-334 Wrocław
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 194 poz. 1999 - Warunki przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej bojowej i amunicji przez straże gminne (miejskie)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej bojowej i amunicji przez straże gminne (miejskie) (Dz. U. z dnia 6 września 2004 r.) Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1190) zarządza się, co następuje: § 1....
Monitor Polski 1997 Nr 53 poz. 506 - Przejazd funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa oraz członków ich rodzin na koszt Urzędu Ochrony Państwa państwowymi środkami komunikacji oraz wypłata zryczałtowan
ZARZĄDZENIE SZEFA URZĘDU OCHRONY PAŃSTWA z dnia 7 sierpnia 1997 r. w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa oraz członków ich rodzin na koszt Urzędu Ochrony Państwa państwowymi środkami komunikacji oraz w sprawie wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przejazdu. (M.P. z dnia 27 sierpnia 1997 r.) Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr...